Kosten

Verzekerde zorg
Om voor vergoeding van uw kosten in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Deze moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak en een vermoedelijke diagnose van de huisarts bevatten. De psycholoog zal eerst een intake met u doen en onderzoeken of er een DSM-V diagnose gesteld kan worden. Er is verzekerde zorg mogelijk als de psycholoog constateert dat er sprake is van een DSM-V stoornis die binnen het zorgprestatiemodel behandeld mag worden.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen het zorgprestatiemodel geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

De praktijk heeft in 2024 een contract met de zorgverzekeraars DSW, Stad Holland, ASR, Ditzo, De Amersfoortse, inTwente Zorgverzekeraar; Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Aevitae (EUCARE), De Friesland en ONVZ.

Onverzekerde zorg
Als u op grond van uw klachten besloten heeft zelf psychologische zorg te zoeken zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u liever geen ‘psychische stoornis’ in uw CV wilt hebben), of de psycholoog constateert geen stoornis volgens DSM-V, dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP). U betaalt dan zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt met ingang van 1 januari 2024 €95,- per gesprek.

Restitutiezorg
Deze praktijk heeft geen contracten met alle zorgverzekeraars. De psycholoog die geen contract tekent met de zorgverzekeraars, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert de psycholoog de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zoals besloten in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg). De psycholoog bepaalt in samenspraak met de cliënt de behandelkeuzes en de werkinhoud. Omdat de psycholoog geen contract met de zorgverzekeraar heeft, kan zij niet worden verplicht de inhoud van dossiers of administratie te tonen aan een zorgverzekeraar. Dit heeft gevolgen voor de declaratie. Een psycholoog met een contract mag direct en digitaal bij de zorgverzekeraar declareren. Een psycholoog zonder contract mag niet digitaal declareren. De psycholoog stuurt de factuur daarom naar de cliënt. De cliënt dient de factuur dan zelf in bij zijn zorgverzekeraar. Als de cliënt door de zorgverzekeraar niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur zelf.

U bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling. Kijkt u alstublieft uw polis goed na, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Eigen risico
Iedereen vanaf 18 jaar dient rekening te houden met het eigen risico. In 2024 gaat het om €385,-.

Bel tijdig af
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. Afspraken die te laat worden afgezegd of gesprekken waarop u niet verschijnt, moet u zelf betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van €50,- per consult.