Behandeling

Psychologische zorg
Psychologische zorg in het zorgprestatiemodel (voorheen de generalistische basis-GGZ) is toegankelijk voor iedereen. U kunt zelf bellen voor een afspraak of via de mail contact opnemen. Soms gebeurt het dat de psycholoog aangeeft dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een klinische psycholoog of een psychiater.

Diagnose wordt belangrijker
De huisarts moet inschatten of u een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan een depressie of een angststoornis. Het gaat om een voorlopige diagnose, die door een psycholoog bevestigd (of ontkracht) wordt. Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling van uw klachten niet, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor zelf de behandeling te betalen. De kosten per gesprek bedragen €95,-.

Het eerste gesprek met uw psycholoog
Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt u veel vragen om alle facetten van het probleem in kaart te brengen. Aan het einde van het gesprek stelt de psycholoog de voorlopige diagnose en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen o.a. cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR afhankelijk van aanwezige klachten. Aan het begin van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de werkwijze in de therapie, het plan van aanpak, met andere woorden: het behandelplan.

Voor het eerste gesprek kan het zijn dat u even moet wachten tot er ruimte is om de behandeling te starten. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijd voor de intake (aanmeldwachttijd) en hoeveel tijd er zit tussen de intake en de start van de behandeling (behandelingswachttijd).

  • Aanmeldstop per 1-1-2024.

  • Behandelingswachttijd: behandeling start direct na intake.